Ansökan avsåg 2.865 kkr för anskaffning av en ”mikro-datortomograf” till STFI-Packforsk (nu Innventia) – en X-ray micro-CT scanner.  Det var frågan om ett nytt instrument – för att med röntgen och tomografiteknik avbilda och analysera 3-dimensionella strukturer av papper, kartong, vedbaserade kompositmaterial och ved. Instrumentet skulle användas i samarbete mellan STFI-Packforsk, KTH/Fiber-och Polymerteknologi och Centrum för Bildanalys på SLU/UppsalaUniversitet samt Wallenberg Wood Science Center (WWSC) och BiMaC Innovation.

Utöver själva datortomografen, en XRadia MicroXCT-200, innefattade ansökan kraftfulla datorer och en anordning för att i utrustningen kunna utsätta studieobjekten för drag och tryck.

Man såg en lång rad av pågående projekt och även framtida projektidéer, där det aktuella instrumentet med fördel skulle kunna användas och i många fall också innebära helt nya analysmöjligheter.

Senaste anslag