Ansökan avsåg 460 kkr till Chalmers’ Avdelningen för Konstruktionsteknik, Stål– och Träbyggnad, för inköp av en portabel röntgenutrustning.

Den portabla röntgenutrustningen var tänkt att användas för skanning av träkonstruktioner och man nämnde några exempel på pågående projekt vid institutionen och idéer till nya projekt och användningsområden där en röntgenkamera kunde vara värdefull både för förståelse och modellering av träkonstruktioner:

  • Att bestämma densitet och uppskatta styvhet hos lastbärande träkomponenter på plats.
  • Att tillståndsbedöma mekaniska förband hos träkonstruktioner.
  • Att utveckla riktlinjer för utvärdering av trädetaljer och träkonstruktioner på platsen (pågående projekt).

Senaste anslag