Ansökan avsåg 520 kkr till KTH’s Institution för Fiber- och Polymerteknologi för inköp av en probtillsats (inkl. 3 månaders operatörsinsats för inkörning) för uppgradering av ett befintligt NMR-instrument.

Detta hade dittills används flitigt av mer än 40 studenter och forskare för att bestämma struktur och kemisk sammansättning hos olika organiska ämnen och skulle med den nya proben (ung.= ”provhanterare”) kunna utnyttjas mycket effektivare, tack vare avancerad automatik och man skulle därigenom få möjlighet att låta instrumentet arbeta även under nätter och helger.

Senaste anslag