Ansökan avsåg 800 kkr till UPSC (Umeå Plant Science Center) för en avancerad utrustning för separationskromatografi.

Utrustningen (nanoACQUITY UPLC System) behövdes för forskningsprojektet: ”Proteinprofilering i Poppel” – i kombination med masspektrometri – för att kunna identifiera och analysera de stora mängder proteiner som finns uttryckta (är aktiva) i vävnadsprover i olika delar och vid olika utvecklingsskeden hos organismen (i UPSC’s fall poppelträdet.)

Senaste anslag