Ansökan avsåg 1.400 kkr till Skogforsk för finansiering av en skogsmaskinsimulator som verktyg för analyser av framtida teknik och metoder för drivning och råvaruutnyttjande.

 

Simulatorn och de inledande tillämpningarna visade sig väl motsvara förväntningarna på simulatorn som forskningsverktyg och man inkom 2005 med en ny ansökan där man sökte 600 kkr från T-fonden av en total projektfinansiering på 7.100 kkr under två år. Projekttiteln var ”Fördjupade studier av kranautomation och interaktionen man-maskin i framtida drivningssystem samt vidareutveckling av Skogforsks skogsmaskinsimulator”.

 

2008 var det åter dags att bygga vidare med ett nytt stort projekt till en totalkostnad på     9.200 kkr och en ansökan till T-fonden på 1.650 kkr. Projektet hade titeln ”Effektivare utveckling av människa-maskininteraktion i skogsmaskiner” och byggde i stor utsträckning vidare på de resultat och erfarenheter som erhållits i de tidigare projekten, men nu ville man även komplettera och vidareutveckla själva simulatorn så att den bättre skulle kunna utnyttjas som ett generellt verktyg för att utveckla och utvärdera nya systemlösningar i fråga om interaktionen människa-skogsmaskin enligt ett koncept som kallas Simulator Based Design.

 

Enligt Skogforsks egna talesmän har satsningen på skogsmaskinsimulatorn och dess vidareutveckling, samt de studier som genomförts med stöd av denna varit mycket framgångsrika och det som nu kallas ”Troëdsson Forest Technology Lab” har blivit en   viktig forskningsresurs hos Skogforsk.

 

Från Skogforsk har erhållits komplettering med följande aktuella information (april-2013):

”Simulatorn kommer att bli en än viktigare forskningsresurs för Skogforsk framöver. För tillfället är vi med i en Vinnovasatsning om 20 miljoner som för vår del ska utöka användningsområdet. Det kommer in nya analyshjälpmedel och funktionaliteter. Lyckas vi i detta projekt kan vi kanske få till en Vinnovasatsning på 40 miljoner nästa år. 

Simulering kommer att bli än viktigare för Skogforsk.”

Senaste anslag