Om Nils Troëdsson

Nils Troëdsson (1896-1965) verkade inom trä-, pappers- och massaindustrin. Han var en industriell förnyare som skickligt införde ny teknik och nya processer i sina skogsindustriella företag.

Han var mycket intresserad av teknisk utveckling och hade en stark tro på forskning och förnyelse. Han ville medverka till projekt som kunde bidra till branschens utveckling och förnyelse.

Denna vilja att bidra till svensk skogsindustris framtida utveckling ledde till att Stiftelsen Nils och Dorthi Troëdssons forskningsfond bildades. Fonden vill verka i Nils Troëdssons anda och stöder gärna forskning på nya områden. Man satsar helst på stora projekt och bidrar vid behov även med projekteringsanslag.

Läs gärna mer om Nils Troëdsson i filen Troëdssonkoncernen. Ett särtryck ur ”Den osynliga länken, handelshusen i Göteborg under 1900-talet” av Jan Kruuse.

Senaste anslag