1052/22 – Stamkvalitet estimerad ur mobila laserdata, Kenneth Olofsson

Det senaste åren har det varit en snabb utveckling av geospatiala sensorer för detektering av geometridata i skogen såsom markbaserad och mobil laserskanning. Vad som saknas dock är robusta algoritmer som automatiskt kan estimera stamkvalitet ur dessa dataset. Metoder som är fältmässiga och lätta att anpassa för inventeringssystem. Syftet med detta projekt är att se hur väl kvalitetsvariabler går att estimera ur mobila laserdata eftersom en bra och fungerande mätmetod skulle ge en mycket större effektivitet och större informationsmängd vid olika skogliga inventeringar.

Senaste anslag