Troëdsson Forestry Teleoperation Lab (988/19)

Projektets mål var att etablera Troëdsson Forestry Teleoperation Lab som en branschgemensam utvecklingsmiljö för fjärrstyrning av skogsmaskiner. Utvecklingsmiljön ska kunna användas för att utforska olika aspekter av fjärrstyrning som till exempel lämplig telekommunikation, utformning av kameraplacering och arbetsmiljö.

Arbetet påbörjades sommaren 2019 och labbet färdigställdes i början av 2020. Det är idag beläget på Uppsala Yrkesgymnasium i Jälla, där det finns tillgång till körplan, terrängbanor, skog och virke vilket innebär goda förutsättningar för maskintekniskt utvecklingsarbete, inklusive fjärrstyrning av skogsmaskiner.

Labbet är idag ett fungerande system, som kan fjärrstyra en skogsmaskin inom räckhåll för det installerade WiFi-nätverket. Utrustningen för fjärrstyrningen är implementerad på en skotarprototyp som kallas XT28. Den har utrustats med kameror och med utrustning för att strömma video. Systemet är inte maskinspecifikt utan kan implementeras på alla moderna skogsmaskiner.

Troëdsson Forestry Teleoperation Lab består, förutom utrustningen på maskinen, av ett tekniklabb och en operatörsstation som installerats i en kontorsbod. Där finns den tekniska utrustningen för att kommunicera med maskinen. Operatörsstationen består idag av en operatörsstol, utrustad med styrspakar och gaspedal. Strömmande video från maskinens kameror kan visas både på skärmar och i VR-glasögon, vilket ger en fullt tredimensionell bild.

Kontorsboden kan flyttas med lastbil. Det innebär att det är möjligt att genomföra tester av fjärrstyrda skogsmaskiner i andra skogliga miljöer än som finns tillgängligt på den nuvarande uppställningsplatsen.

För tillfället används labbet i tre projekt. Det mest omfattande är Auto2 som är ett brett, Vinnova-finansierat samarbete som involverar skogsbolag, universitet, maskintillverkare och andra teknikföretag. Inom projektet fortsätter utvecklingen av fjärrstyrningen av XT28 och prestationen från operatörsstationen ska jämföras med att köra maskinen från hytten. De andra projekten, finansierade av SLO-fonden respektive Mistra, syftar till att utveckla operatörsstationen med hänsyn till förarens behov.

Troëdsson Forestry Teleoperation Lab har rönt stor uppmärksamhet i  branschpress och vid demonstrationer för maskintillverkare, skogsbolag och forskare inom området.

Martin Englund, Skogforsk

Senaste anslag