Den skogstekniska utvecklingen har gått från specialiserade maskiner mot maskiner som utför allt fler uppgifter i drivningsarbetet. Många aktörer ser drivaren som nästa logiska steg. I tidigare studier har Skogforsk visat att drivaren fungerar lika bra som det konventionella tvåmaskinsystemet. Men för att slå igenom fullskaligt behöver den bli mer kostnadseffektiv. Genom att automatisera vissa arbetsmoment skulle konkurrenskraften öka ytterligare. Drivarens arbete är mer systematiskt än tvåmaskinsystemets och är därför lämpligt att automatisera.

I arbete med tvåmaskinssystemet läggs virket på marken, vilket gör att markens och skogens beskaffenhet försvårar automation. Även arbetet när skotarens kran ska hämta virket från marken är svårt att automatisera. Drivarens avverknings- och direktlastningsarbete är däremot cykliskt vilket är tacksamt för automation. I ett första steg automatiseras intagningen av fällda stammar, justeringen av den tilt- och roterbara lastbäraren samt aggregatrotation under kranrörelse mot nästa träd.

Även föraren vinner på en automatisering. Drivaren är nämligen mer komplex att köra än en skördare eller skotare, vilket gör att den tar längre tid att lära sig utnyttja optimalt. Med automation kortas inlärningstiden avsevärt, både för nya och erfarna drivarförare.

I studien byggs en virtuell drivarprototyp med delautomation som sedan testas i en virtuell skog i Skogforsks maskinsimulator, Troëdsson Forest Technology Lab. Sedan sker samma test med en manuellt styrd drivare för att jämföra resultatet. Utvecklingen sker i samarbete med ORYX Simulations AB, som är ledande inom realtidssimulatorer för arbetsmaskiner.

Senaste anslag