Kortfattad sammanfattning

Det här projektet handlar om innovation och produktutveckling och syftar till att ta fram ett fasadsystem av trä. Projektet är en fortsättning av ”Innovativa fasadelement av trä – Modern gestalt och ny teknik” som beviljades medel från Troedssonfonden 2013, där vi tog fram en fysisk prototyp på träfasadsystem. Utgångspunkten för det här projektet är fasadelement med ett modernt uttryck baserat på erfarenheterna av den färdigställda fasadprototypen (ca 4 m x 3,5 m) framtagen i det förra projektet.

Projektet ska utveckla ett fasadsystem med tilltalande modern gestalt – presenterat som ett fysiskt fasadsystem. Detaljer kring infästning, paketering, transport och montering kommer att utredas. Projektet ska belysa tredimensionella datamodellers utformning och ta fasadsystemet till en produkt som kan demonstreras genom att monteras på någon byggnad. Fasadsystemet ska utnyttja modern bearbetningsteknik i trä, samt anpassas för industriell tillverkning av trähus genom samarbete med tillverkare av prefabricerade flerbostadshus.

Projektet är viktigt för att:

  • stimulera utvecklingen av produkter från skogen
  • flytta fram positionerna för trä och ta fram ett nytt träfasadsystem som utnyttjar och utvecklar digitala framställningsmöjligheter som står till buds inom tillverkningsindustrin

Projektet har betydelse för arkitekter och byggherrar som vill använda trä till byggnader med modern gestalt.

Senaste anslag