Ansökan avsåg 580 kkr till SP för anskaffning av ett ”Multisizer 4 COULTER COUNTER” instrument för analys av cellulosalösningar med avseende på mängden olösta partiklar och deras storlekar.

Instrumentets snabba analys skulle innebära en direkt utvärdering av producerade cellulosalösningar – en kvalitetskontroll som annars skulle kunna kräva flera dagars extra arbetskraft genom provspinning.

 

SP Trä i Borås hade satt upp ett unikt ”Cellulose Dissolution Lab” (CDL), som omfattade två upplösningsenheter som man själv utvecklat, ett mikroskop för polariserat ljus, ett svepelektronmikroskop och en viskositetsmätare. Detta ”cellulosalösningslab” ville man  komplettera med en ”Troëdsson Q-station”, bestående av Multisizern enl. ovan och kompletterad med en filtreringsutrustning.

SP samarbetar med de flesta svenska universitet och institut som arbetar med cellulosalösningar och deltar själva också i en rad projekt inom detta fält. Cellulosalösningslabbet inkl. den önskade Troëdsson Q-station förväntades därför bli flitigt utnyttjat både för egna SP-projekt och av de övriga intressenterna.

Senaste anslag