Ansökan avsåg 875 kkr till SLU, Institutionen för skogens ekologi och skötsel för två år av ett doktorandprojekt kallat ”Kalhyggesbrukets framväxt och utveckling i Sverige – en historisk analys som grund för framtida anpassat skogsbruk”.

Projektet var inriktat på att analysera hur kalhyggesbruket har utvecklats och förändrats i Sverige, hur olika skogsbruksformer har avlöst varandra under de senaste 150 åren samt hur kunskapen om denna utveckling kan komma dagens anpassade skogsbruk till del.

2013 bifölls ansökan 824/13 om 876 kkr för de återstående två åren av doktorandprojektet.

Senaste anslag