Telekommunikation för fjärrstyrda skogsmaskiner

Den kanske allra viktigaste frågan för att fjärrstyrning av skogsmaskiner ska kunna användas i praktiken är tillgång till väl fungerande telekommunikation med hög kapacitet i skogsterräng.

I projektet jämfördes 5G mot alternativa teknologier, både för fjärrstyrning lokalt vid avverkningstrakten och fjärrstyrning av maskiner från längre avstånd. Projektet utfördes i det nyligen etablerade Troëdsson Forestry Teleoperation Lab.

Fjärrstyrning med 5G kunde likställas med att fjärrstyra med Wi-Fi-teknik. Fördröjningar och videokvalitet bedömdes vara helt acceptabla. Även fjärrstyrning med 4G-teknik i kombination med signaler via fiber gav acceptabla men olika resultat beroende på vilken variant som användes på maskinen. Bäst stabilitet och prestanda var med uppställning där två separata routrar användes. Det säkerställde att styrsystemet kunde arbeta närmast oberorende av videosystemet. Då detta projekt startades var 5G-systemen och i synnerhet den teknik som benämns ”Industry Connect” relativt nytt och några utvärderingar i större omfattning hade inte genomförts. Projektet var ett av de första i världen med att testa lokalt 5G-system. Utvecklingen och förståelsen för 5G- systemen från det att projektet startade 2020 tills idag har gått fort framåt och denna studie har varit
en pusselbit i utvecklingen.

Petrus Jönsson, Skogforsk

Senaste anslag