Arkiv för maj 2004 | Månadsvis

Ansökan avsåg 3.550 kkr till Umeå Plant Science Center (UPSC) för inköp av ett laserkonfokalmikroskop. I ansökan framhölls att UPSC, förutom att det var internationellt ledande i fråga om skogsbioteknik, var tekniskt mycket välutrustat. Den ”svagaste länken” i kedjan var att man saknade ett modernt laserkonfokalmikroskop.

Tekniker för visualisering av RNA och proteiner i vävnader och celler var stadd i stark utveckling och genom att lokalisera dessa (RNA och proteiner) till specifika celltyper samt var i cellen de fungerade så kunde man få betydelsefull information om deras funktion.

Med ett konfokalmikroskop kunde man också erhålla 3D-bilder och studera levande celler. Genom att använda laser som belysningskälla kunde mycket specifika våglängder användas för att studera specifika molekyler. Tekniker fanns dessutom utvecklade för att studera flera molekyler samtidigt och hur dessa interagerade.

UPSC såg flera intressanta tillämpningar i de flesta av sina skogsbioteknikprojekt och i en sammanställning beskrevs 13 pågående projekt där det aktuella instrumentet skulle kunna spela en stor och i vissa fall avgörande roll för forskningsresultaten. Vid en informell uppföljning anslaget i slutet av 2010 bekräftades att utrustningen kommit till flitig användning: ”This confocal laser-scanning microscope is one of the most heavily used pieces of equipment at the Umeå Plant Science Centre.”

Senaste anslag