Arkiv för maj 2002 | Månadsvis

Ansökan avsåg 1.100 kkr till Institutionen för pappers-och massateknik vid KTH för inköp av ett ångstyrt cirkulationskokeri. Utrustningen skulle användas inom grundutbildningen, vid experimentella övningar för teknologer, framförallt inom ämnet massateknologi, men även inom högre utbildning till licentiat/doktorsnivå.

Genom att redan under grundutbildningen kunna använda avancerad teknisk utrustning, som även användes inom forskningsfronten ansåg man att det skulle gå att attrahera studenter till dåvarande KTH:s nya studieinriktning Cellulosamaterial inom kemi/kemiteknikprogrammet samt från maskinteknik.

Senaste anslag