Stiftelsen

Stiftelsen

Stiftelsen Nils och Dorthi Troëdssons forskningsfond bidrar till den svenska skogsindustrins utveckling. Stiftelsen ger årliga bidrag till forskning och undervisning. Sedan starten år 1967 har över 170 miljoner kronor delats ut.

Anslagen

Anslagen

I huvudsak koncentreras stödet till större kvalificerade projekt. Stiftelsen söker också initiera forskning inom nya områden och kan då bidra med projekteringsstöd.

Ansökan

Ansökan

Vi ser gärna att du kontaktar fonden innan du gör din ansökan för att diskutera om ditt projekt kan vara av intresse för fonden. Vi bistår då med råd om hur ansökan bäst skall utformas.

Vem var Nils Troëdsson?

Mannen bakom Nils & Dorthi Troëdssons forskningsfond

Läs om Nils Troëdsson

Senaste anslag