Stiftelsen

Stiftelsen och fondens kapital

Stiftelsen bildades genom makarna Troëdssons testamente med följande föreskrift:

”Stiftelsen har till ändamål att genom stöd åt vetenskaplig forskning och undervisning främja svensk skogshushållning samt utnyttjandet och förädlingen av svenska skogsprodukter ävensom angränsande näringars utveckling och förkovran”

Stiftelsen stöder främst för Sverige betydelsefull forskning inom skogsnäringar samt utnyttjandet och förädlingen av svenska skogsprodukter.
Anslag till enskild forskare ges normalt endast till disputerade sökande. Medel för forskarstuderandes omkostnader skall sökas av vederbörande handledare. Stiftelsen koncentrerar i huvudsak stödet till större kvalificerade projekt.
Stiftelsen söker också initiera forskning inom nya områden och kan då bidra med projekteringsstöd.

    • Stiftelsen har sedan starten delat ut ca. 150 miljoner kr.
    • Årligen utdelas 5-8 miljoner kr ut till projekt.
    • Fondens kapital är placerade i svenska och utländska industriföretag.
    • Kapitalet uppgick i April 2017 till cirka 220 miljoner kronor.

Senaste anslag