Informativa länkar

Här finner du ett antal informativa länkar.

Forskningsinstitut, universitet och högskolor

RISE – www.ri.se
Skogforsk – www.skogforsk.se
SLU – Sveriges lantbruksuniversitet – www.slu.se
KTH – Kungliga Tekniska högskolan – www.kth.se
Chalmers tekniska högskola – www.chalmers.se
LTH – Lunds Tekniska Högskola – www.lth.se
LTU – Luleå tekniska universitet – www.ltu.se
Mittuniversitetet – www.miun.se
Karlstads universitet – www.kau.se
Linnéuniversitetet – www.lnu.se

Forskningsråd och -fonder

Vetenskapsrådet – www.vr.se
Formas – www.formas.se
Vinnova – www.vinnova.se
Wallenbergstiftelserna – www.wallenberg.com
Carl Tryggers Stiftelse – www.carltryggersstiftelse.se
Kempestiftelserna – www.kempe.com
Brattåsstiftelsen – www.brattasstiftelsen.se
Anna och Nils Håkanssons Stiftelse – www.annaochnilshakanssonsstiftelse.se
Erik Stenströms stiftelse – www.ekframjandet.se/erik-stenstroms-stiftelse
Föreningens Skogsträdsförädling – www.skogstradsforadling.se
Skogssällskapets Forskningsstiftelse – www.skogssallskapet.se/koncernen/stiftelsen.php
Skogsägarna Norrskogs Forskningsstiftelse – www.norrskog.se/Forskningsstiftelsen
SÖDRAs Forskningsstiftelse – www.sodra.com/sv/Om-Sodra/Forskning/Forskningsstiftelsen
Önnesjöstiftelsen – www.onnesjostiftelsen.se

Information om projekt Troedssonfonden är delaktiga i

Skogforsk utvecklar automation för drivare – Läs artikeln här
Fjärrstyrd markberedning utvecklas – Läs artikeln på Skogforsk

Senaste anslag