Ansökan avsåg 1 026 000 SEK till MIUN, Avdelningen för FSCN (Fibre Science and Communication Network), för ett 1-årigt projekt med titeln ”Avsalumassa av CTMP-typ med förbättrade styrkeegenskaper”.

Pappersmassor som tillverkas med höga vedutbyten (>93%), s.k. högutbytesmassor (HYP), används i huvudsak vid tillverkning av grafiska papper (tidnings- och journalpapper) och kartong. I produkter med mycket höga krav vad gäller styrkeegenskaper (t.ex. liner och andra förpackningspapper) kan högutbytesmassor däremot endast utnyttjas i begränsad omfattning. I ca 50 % av de pappersprodukter som idag tillverkas i Sverige ingår ändå högutbytesmassor som en betydelsefull komponent. På senare år har konkurrensen från elektroniska medier medfört att marknaden för grafiska papper minskat kraftigt. Sökandet efter alternativa användningsområden för högutbytesmassor har intensifierats.

Arbeten vid forskningscentrat FSCN (Fibre Science and Communication Network) vid Mittuniversitetet hade visat att det är möjligt att tillverka pappersprodukter med mycket höga krav på styrkeegenskaper även från ytmodifierade högutbytesmassafibrer. Processtekniken hade utvecklats för betingelser där massa och papperstillverkningen är integrerad. I det här föreslagna projektet avsåg man att ta fram ett processkoncept där fibrerna för en avsalumassa ytmodifieras redan vid massaframställningen.

 

Baserat på utförda förförsök var det en realistisk målsättning för projektet att styrkeegenskaperna (drag och Z-styrka) för en högutbytes avsalumassa av CTMP-typ skulle kunna fördubblas. Ett lyckat utfall av projektet skulle göra det möjligt att framgångsrikt kunna konkurrera både kostnads- och kvalitetsmässigt med kemiska avsalumassor (vedutbyte ca 50 %) vid tillverkning av pappersprodukter med så höga styrkekrav att vanliga högutbytesmassor inte är ett intressant alternativ.

Senaste anslag