Ansökan avsåg 1.330 kkr (varav 1.000 kkr beviljades) i ekonomiskt bidrag till Innventia för anskaffning av en ”avbildande spektrometer i NIR-området”. Den beräknade totalkostnaden angavs till 2.000 kkr.

Utgångspunkten inför ansökan var ett behov inom ett nationellt genetikprojekt att kartlägga den kemiska sammansättningen hos tusentals vedprover, inklusive variationen mellan och inom årsringar. Innventia identifierade avbildande spektroskopi i NIR-området som lämplig för ändamålet. Detta är en robust och snabb teknik som används i olika tillämpningar men som ännu inte fått sitt genombrott inom skoglig och skogsindustriell forskning. Framstegen inom halvledarteknik och fotonik har bidragit till att det är möjligt att snabbt registrera spektra, i detta fall i NIR-området, för punkter över hela ytor. Bilder över spektrala variationer över ytorna kan därefter genereras och med multivariata modeller för t ex kemisk sammansättning kan kartor över kemiska variationer över ytorna framställas. Efter att ha identifierat möjligheten att utnyttja avbildande NIR för uppgiften utförde Innventia under hösten 2012 tester på olika material med en existerande utrustning som sålts i ett fåtal exemplar, främst för inspektion av råvaror och produkter på livsmedelssidan.

Baserat på dessa testmätningar hade man inför ansökan tagit fram en specifikation för ett kraftfullt och flexibelt forskningsinstrument som skulle kunna byggas genom att modifiera och anpassa befintlig, beprövad utrustning. Instrumentet kan användas för mätningar på alltifrån vedprover till träprodukter, papper och andra material i olika detaljeringsgrader.

Senaste anslag