Ansökan avsåg 290 kkr till SP Trä för att modernisera bibliotekskatalogen ”Tradok” för att för allmänheten fritt tillgängliggöra äldre publikationer från Svenska Träforskningsinstitutet, Träcentrum, Trätekniska Centrallaboratoriet och Wallboardindustriens Centrallaboratorium i elektroniskt format. Genom projektet möjliggörs dessutom enkel sökning i SP Träs bibliotekssamling på Internet.

Senaste anslag