Ansökan avsåg 270 kkr till SP Trätek (numera SP Trä) för ett projekt att digitalisera och fritt tillgängligöra Träteks äldre publikationer om träteknisk forskning sedan starten 1986. De sökta medlen skulle bl.a. täcka kostnader för inköp av skanningsutrustning, projektledning och anställning av projektarbetare. Projektet genomfördes från april till september 2011.

Senaste anslag