Ansökan avsåg 2.316 kkr till UPSC (Umeå Plant Science Center) för inköp av ett HPFS-instrument (högtrycksfrysning och fryssubstitution). HPFS-instrumentet var en ny typ av utrustning som möjliggjorde en väsentligt högre kvalitet på prepareringen och fixeringen av de objekt som skulle studeras i elektronmikroskop.

För UPSC som var och är ytterst framstående inom framför allt skogsbioteknisk forskning och synnerligen välförsett i övrigt med forsknings- och analysutrustning var avsaknaden av den  sökta utrustningen besvärande.

Till ansökan hade bifogats informativa beskrivningar av totalt 11 pågående projekt, där behovet av den aktuella utrustningen underströks.

Senaste anslag