Ansökan avsåg 404 kkr till SP Trätek i Stockholm för anskaffning av en utvärderings-utrustning för limsystem. Utrustningen som hade beteckningen ABES II (Automated Bonding Evaluation System) var amerikansk och fanns inte tidigare i Sverige. Den var tänkt att användas vid utveckling av limsystem genom karakterisering av härdningsförloppet och utvärdering av styrkeuppbyggnaden i limfogen under härdningsförloppet. Den var en unik kombination av limpress och dragprovningsmaskin, och kunde dessutom utsätta limfogen för olika klimat och atmosfärer (temperatur, fukt, gaser, etc,).

Utrustningen skulle användas i forskning och utveckling avseende nya limmade träprodukter med nya biobaserade lim och nya limningsprocesser. Flera pågående projekt inom EcoBuild kompetenscentrum bedömdes kunna dra nytta av utrustningen, bl.a. nämndes i ansökan:

 • Proteinlim
 • Övriga projekt med biobindmedel, ex.vis baserade på lignin.
 • Limning av modifierat trä
 • Våtlimning
 • Limning av trä och glas

Flera institutioner och företag hade anmält intresse för att utnyttja utrustningen om den placerades hos SP Trätek och EcoBuild:

 • Casco Adhesives AB
 • Biovelop
 • KTH Fiber- och polymerteknologi, avd. för ytbehandlingsteknik
 • KTH Fiber- och polymerteknologi, avd. för biokompositer
 • KTH Byggvetenskap
 • Växjö Universitet

Senaste anslag