Ansökan avsåg 350 kkr för inköp av en s.k. Cahn-våg till Karlstads Universitets Kemi-institution. Den skulle användas för bestämning av kontaktvinkel och ytenergi på enstaka ved/massafibrer – i första hand av ”massagruppen” vid KaU, men även av andra forskargrupper vid KaU. Utan en egen sådan tvingades man hyra in sig på motsvarande analysutrustning i Göteborg eller Stockholm, vilket innebar att analyskostnaderna skenade iväg.

Man ansåg att kontaktvinkelmätning på enkelfibernivå var ett mycket intressant komplement vid massakarakterisering och speciellt viktigt i de projekt kring fiberbaserade förpackningar som då var aktuella för ”massagruppen”.

Senaste anslag